4 Cơ hội việc làm ngành ngôn ngữ Anh Cao đẳng Quốc tế Hà Nội

Đánh giá Ngôn ngữ Anh là một trong 4 ngành Ngôn ngữ, bên cạnh Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản và Ngôn ngữ Trung Quốc được đào tạo tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội – HIC. Với nhu cầu xã hội luôn cao cùng chất lượng đào tạo hàng đầu tại … Đọc tiếp 4 Cơ hội việc làm ngành ngôn ngữ Anh Cao đẳng Quốc tế Hà Nội