NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC) là đơn vị giáo dục đi đầu trong xu hướng chỉ đào tạo những ngành nghề thế mạnh mà xã hội đang cần nhân lực, đáp ứng kịp thời nhu cầu cao của xã hội.

Hoạt động sinh viên

Doanh nghiệp tuyển dụng